Zásady pro zacházení s osobními údaji

Kontaktováním firmy Glance Optik, dále jen GO,   výslovně souhlasím s tím, aby provozovatel webových stránek:  Bc. Petr Novotný, IČ: 660 78 423, uchovával a zpracovával mé osobní údaje v rozsahu nezbytném pro komunikaci se zákazníkem.

Souhlasím s tím, aby firma GO uchovávala a zpracovávaly tyto mé osobní údaje:

  • e-mailovou adresu za účelem komunikace se zákazníkem
  • telefonní číslo za účelem komunikace se zákazníkem
  • IP adresu pro účely diagnostiky a ochrany stránek.

Stránky GA neobsahují žádný kontaktní formulář, nemají klientskou sekci, ani žádný automatizovaný nástroj pro sběr a ukládání osobních údajů.

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po provozovateli GO informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává,
  • požadovat po provozovateli GO kongresů výmaz mých